พระเครื่อง/วัตถุมงคลหลวงพ่อจืด สวนปฏิบัติธรรมโพธิเศรษฐี (Lp.Juad poosettee temple Nakkonphatom)

พระเครื่องพรวิษณุ

ศูนย์รวมพระเครื่อง วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เมตตามหานิยม

ลูกสะกดคุ้มกันภัย พระเจ้า 5 พระองค์ หลวงพ่อจืด

ลูกสะกดคุ้มกันภัย พระเจ้า 5 พระองค์ หลวงพ่อจืด

ลูกสะกดคุ้มกันภัย พระเจ้า 5 พระองค์ หลวงพ่อจืด

ลูกสะกดคุ้มกันภัย พระเจ้า๕พระองค์(ดีครอบจักรวาล)

ในตำราวิชาพระเจ้า๕พระองค์ ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มาตรัสรู้ในกัปป์นี้ได้แก่

1.พระกุกสันโธ

2.พระโกนาคม

3.พระพุทธกัสปะ

4.พระสมณโคดม

5.พระศรีอริยเมตตรัย

มติของครูบาอาจารย์ผู้เก่าก่อนกำหนดธาตุบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง๕พระองค์ว่ามีอำนาจพุทธานุภาพสามารถสงเคราะห์ผู้สักการะในด้านต่างๆได้ดังนี้
1.พระกุกกุสันโธ แทนอักขระ นะ ธาตุบารมี มีความเย็น ธาตุน้ำมีผลทางเมตตา ร่มเย็นเป็นสุขเป็นที่รักยิ่งของมนุษย์และเทวดา ปราศจากศัตรู

2.พระโกนาคม แทนอักขระ โม ธาตุบารมี มีความเข้มแข็งคือ ธาตุดินมีผลทางด้านโชคลาภคุ้มครอง ศัตรูทำอะไรเรามิได้เป็นที่นับถือหน้าตาแก่คนทั้งหลาย

3.พระพุทธกัสปะ แทนอักขระ พุท ธาตุบารมี มีความร้อนคือธาตุไฟมีผลทางด้านกำจัดภูติผีปีศาจ มีเสน่ห์อย่างรุนแรง ใครคิดร้ายต้องพินาศย่อยยับไป ด้วยอนุภาพพุทธบารมีสนองกลับ

4.พระสมณโคดม แทนอักขระ ธา ธาตุบารมีเป็นความอ่อนโยน เบาสบายคือธาตุลมทางเจรจา มีเมตตาเป็นที่ประทับใจแก่คนทั้งหลายแคล้วคลาดปลอดภัยสูง ผ่อนเคราะห์กรรมจากหนักให เป็นเบา

5.พระศรีอริยะเมตตรัย แทนอักขระ ยะ ธาตุบารมี มีความว่างเปล่า คืออากาศธาตุ ให้ผลทางด้านปกครอง เนื่องจากอากาศอยู่ตรงกลางธาตุทั้งหมด

เป็นที่สถิตของแรงดึงดูดให้ทุกธาตุรวมตัวกันเป็นรูปได้มีอำนาจสูงเป็นที่เกรงขาม และเป็นที่รวมทุกอำนาจมีฤทธิ์รวบตัวแล้วแต่จะอธิษฐาน หลวงพ่อจืดท่านได้ทำพิธีอัญเชิญพระเจ้า๕พระองค์ มาสถิตย์อยู่ในลูกสะกด”คุ้มกันภัย”สังเกตุโดยง่ายเช่นปัจจุบันนี้ชีวิตของคนเรายังขาดอะไรอยู่ ถ้าปัจจุบันคนยังยากจนอยู่ก็ควรสักการะพระพุทธเจ้าโคนาดม ซึ่งธาตุดิน ให้ผลทางโชคลาภโดยตรง ทำให้ดวงชะตาดีขึ้นและเมิ่ออยู่ดีกินดี เป็นเพราะด้วยอำนาจพุทธานุภาพเข้าช่วยส่งเสริมชีวิตอย่างนี้เรียกว่าปรับปรุงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดี การจะสั่งเกตุว่าชีวิตเราขาดอะไร สิ่งใดแล้วอาราธนาธาตุบารมีของพระพุทธเจ้าองค์นั้น ซึ่งจุดนี้เองหลวงพ่อจืดท่านได้สร้างและปลุกเสกลูกสะกดคุ้มกันภัยพระเจ้า๕พระองค์ ซึ่งพุทธคุณดีครอบจักรวาล บรรจุพลังอย่างเต็มเปี่ยมให้บรรดาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทั้ง ยังสามารถตอบแทนบุญคุณข้าวน้ำอาหาร และปัจจัยของญาติโยม ที่อุตส่าห์เสียสละน้ำพักน้ำแรงบริจาคให้แก่พระศาสนา ซึ่งจะเป็นเหตุปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขใจในเบื้องต้นได้ทำบุญ สุขกาย และพบกับความเจริญของชีวิตในเบื้องกลาง และมีสุขคติภูมิให้เกิดเป็นเทวดาเป็นอย่างน้อยในเบื้องท้ายสุดของชีวิต

ลูกสะกดคุ้มกันภัย พระเจ้า 5 พระองค์ หลวงพ่อจืด

ลูกสะกดคุ้มกันภัย พระเจ้า 5 พระองค์ หลวงพ่อจืด

ลูกสะกดคุ้มกันภัย พระเจ้า 5 พระองค์ หลวงพ่อจืด

ลูกสะกดคุ้มกันภัย พระเจ้า 5 พระองค์ หลวงพ่อจืด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, ราคา และของสมนาคุณ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์
ภาพที่ใช้ประกอบในเว็บไซด์นี้อาจปรับแสงเพื่อความสวยงาม ของจริงอาจแตกต่างกันบ้าง